ОБЯВА за СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел. 302 373, тел. 302 361, e-mail: veg_varna@abv.bg

 

 

 

 

О Б Я В А

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

 ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

 

КЛАС ПЪРВИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ВТОРИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
АЕ ФЕ БЕЛ 1
IX ФЕ АЕ БЕЛ 1
X ФЕ АЕ БЕЛ 4
ХI ФЕ АЕ БЕЛ 1
ХII НЕ АЕ БЕЛ 1
ХII ФЕ АЕ БЕЛ 1

 

 

      НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление
  2. Копие от ученическата книжка с годишните оценки за учебната 2016/2017 г. /носете оригинал за сверка/
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.

 

Administrator

Comments are closed.