АНКЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

АНКЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици, Както всяка година Ви молим да дадете мнението си в анкетата. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1gTNFOLi8mw2uIwuzqGN1fukJRR67Sz7Kabkd32buTdJ67A/viewform?usp=sf_link Срок за попълване: 19:00ч. на 20.10.2023г....

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език през 2023-2024 учебна година ще...

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 10.10.2023 г., 19.00 – 20.00 часа

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 10.10.2023 г., 19.00 – 20.00 часа

рсреща_Стаи23_24