Седмично разписание за първи учебен срок в сила от 25.09.2023 г.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици, молим ви да попълните анкетата за вашите интереси и желание за включване в групите занимания по интереси през...

Съобщение

Съобщение

Уважаеми ученици и родители, От учебната 2023/2024 година ученическите униформи за учениците от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ се изработват от фирма...

Откриване на учебната 2023/2024 година

Откриване на учебната 2023/2024 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, Тържественото откриване на учебната 2023/24 година ще започне в 11.00 часа. Всички ученици и гости трябва...