С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно заповед № РД 09- 4065/ 30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с провеждане на...

Съобщение

Съобщение

На 18.05. 2023 г. учебният процес ще се провежда втора смяна. Часовете ще започнат в 12.30 часа. Дните 19.05. 2023...