СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

  1. Съгласно Заповед № РД 09- 4066/ 30.08.2022 г. на Министъра на МОН дните от 1.02. до 05.02.2023 г....

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА    –     17.01. 2023 година 19. 00 – 20. 00 часа

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 17.01. 2023 година 19. 00 – 20. 00 часа

Разпределение на учителите по стаи

Изпити – СФО – график януари 2022/23

Изпити – СФО – график януари 2022/23