Седмично разписание в сила от 26.09

Седмично разписание в сила от 26.09

Седмично разписание

Занимания по интереси 2022-2023 учебна година

Занимания по интереси 2022-2023 учебна година

Уважаеми ученици, молим ви да попълните анкета за вашите интереси и желание за включване в групите занимания по интереси през...

Седмично разписание 19.09-23.09

Седмично разписание 19.09-23.09

Седмично разписание 19.09-23.09

Седмично разписание 16.09-19.09

Седмично разписание 16.09-19.09

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Откриване на учебната 2022/2023 година – 15 септември 2022 година от 13,00 часа. Всички ученици да бъдат в училище в...

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС