Прием на ученици в VIII клас

Прием на ученици в VIII клас

Съобщение

Съобщение

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ДРУГИ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ДО 13.07.2021 год. И СЛЕД 07.09.2021 година. Получаването...