Немски езикови дипломи – 2019г.

Немски езикови дипломи – 2019г.

37 зрелостници от випуск 2019 на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – град Варна получиха своите немски езикови дипломи  на 14.05.2019 г. Свидетелствата...

Стартира „Младежка доброволческа служба” 2019

Стартира „Младежка доброволческа служба” 2019

Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд...

Билингвален франкофонски сертификат

Билингвален франкофонски сертификат

За пета поредна година ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна проведе изпит за билингвален франкофонски сертификат в партньорство с Френски институт – София....

„Избори за членове на Европейския парламент“ – Ден на отворените врати

„Избори за членове на Европейския парламент“ – Ден на отворените врати

Европейският парламент е избираем орган на ЕС за срок от 5 години със законодателни, надзорни и бюджетни отговорности. Състои се...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1.      На 20.05.2019 г. /понеделник/ часовете ще бъдат по 25 минути, малките междучасия – по 5 минути и голямо междучасие –...

Родителска среща

Родителска среща

Национално състезание „Географиада“

Национално състезание „Географиада“

В дните 19-21 април 2019 година в град Стара Загора се проведе национално състезание „Географиада“. Участие в него взеха ученици...