Благодарност на всички доброволци в кв. Аспарухово

Благодарност на всички доброволци в кв. Аспарухово

Училищното ръководство изказва благодарност на всички ученици, които се включват като доброволци и оказват помощ на нуждаещите се в кв....