Учредяване на Обществен съвет към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Във връзка с учредяването на Обществен съвет към ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна са поканени родителите, представители на всяка паралелка на общото събрание за избор на Обществен съвет, което ще се проведе на 20.12.2016 г. от 18.30 часа в гимназията, при следния дневен ред:

  1. Запознаване с правомощията и задълженията на членовете на Обществения съвет;
  2. Избор на членове за Обществения съвет;
  3. Избор на резервни членове.
Administrator

Comments are closed.