Ученически стипендии

Ученическите стипендии (от 15.09 до 31.12.2016 г.) са преведени по сметките на одобрените ученици в SG ЕКСПРЕСБАНК. Новоиздадените дебитните карти могат да бъдат получени в офис „Черно Море“ на ул. Д-р Басанович 7 , Варна 9010. Учениците до 18 години могат да получат своите карти само с родител.

Administrator

Comments are closed.