УСПЕШЕН ФИНАЛ НА КОЛЕДНАТА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ

Щастливи сме да споделим, че и тази година успяхме да реализираме всички дейности, планирани за Коледна благотворителна акция 2022 година. Събраната сума от ученици, учители и административен персонал на училището възлиза на 7097, 38 лв.

С решение на Ученическия съвет, средствата, събрани от Коледната благотворителна инициатива, бяха дарени както следва:

  • 142,85 лв. на отделение за детска хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ Варна, като подаръци за децата в отделението;
  • 980 лв за закупуване и поставяне на противоплъзгащи ленти за стълбищата в гимназията;
  • 5775 лв. за закупуване на специализирани болнични легла и матраци за дом за възрастни хора „Гергана“, гр. Варна;
  • 200 лв. за за закупуване на храни, медикаменти и оказване на медицински грижи за животните в Animal Hope.
Administrator

Comments are closed.