Указания за издаване на медицински бележки на ученици

Поради зачестилите случаи на отсъствия на ученици в училищата, извинявани с медицински документи Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването предприеха съвместни действия за стриктно регламентиране на случаите на отъствие от училище по медицински причини, както и за документи за контрол на тези случаи.

Копие от писмото, регламентиращо ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ и ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА:

Преглед на писмото PDF

Comments are closed.