Удостоверение за завършен 10 клас(обновена)

Всички ученици, които желаят да получат удостоверение за завършен 10 клас, трябва да подадат заявление. Заявлението се изтегля, (тук)попълва, подписва, сканира и се изпраща по електронен път до sekretar@5eg.org . Заявленията ще се събират до всеки четвъртък от седмицата и се носят на хартиен носител при получаване.

Удостоверенията за завършен клас ще се получават лично всеки петък от 15.00 до 16.00 часа в Гимназията.

От ръководството

Comments are closed.