Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование, удостоверение за завършен клас и свидетелство за основно образование

Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование, удостоверение за завършен клас и свидетелство за основно образование

 

 

Удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на средното образование на онези ученици, които имат належаща необходимост от същите, могат да се получат лично на 10.07.2020 г. /петък/ от 10.00 ч. до 14.00 ч. Всички останали ученици ще си получат удостоверенията през м. септември.

Удостоверенията за завършен клас и свидетелствата за основно образование ще могат да се получат на 10.07.2020 г. /петък/ и на 13.07.2020 г. /понеделник/ от 10.00 ч. до 12.00 ч.

В периода 15.07. – 28.08.2020 г. канцеларията няма да работи и посочените документи няма да могат да бъдат получавани.

 

от Ръководството

 

Administrator

Comments are closed.