СЪСТЕЗАНИЯ НА 20.10.2018 г.

  1. Областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Варна.

Начало на състезателния ден /20.10.2018 г./: 14 ч.

Учениците, класирани за областния кръг, трябва да се явят не по-късно от 13,45 ч. и да носят документ за самоличност – лична карта или ученически бележник.

 

  1. Областният кръг на Многоезичното национално състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе в Първа езикова гимназия, гр. Варна.

Начало на състезателния ден 10.00 ч. на 20.10.2018 г.

Учениците, заявени за участие, трябва да се явят в 09.30 ч. и да носят документ за самоличност – лична карта или ученически бележник.

Administrator

Comments are closed.