Състезание по Английски език

Общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникационни умения на английски език за учебната 2020 – 2021 година ще се проведе в петък /09.10.2020 г./ от 11.00 ч. до 13.00 ч. в стая 301 А. Ще бъде изготвен график за явяване на изпита, с който ще бъдат запознати учениците.

Comments are closed.