Съобщение

В изпълнение на решение на областния кризисен щаб, учениците от VIII до XII клас ще се обучават в електронна среда от разстояние за периода от 12.11.2020 до 22.11.2020 г.

Учебните занятия в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще се провеждат както до сега при спазване на седмичното разписание и утвърдения график на часовете при обучение в електронна среда.

Час 1: 08.00 – 08.30
Час 2: 08.40 – 09.10
Час 3: 09.20 – 09.50
Час 4: 10.10 – 10.40
Час 5: 10.50 – 11.20
Час 6: 11.30 – 12.00
Час 7: 12.05 – 12.35
Час 8: 12.40 – 13.10 /вместо Час 0/

Comments are closed.