СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Заповед РД 09- 2980/ 29.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката се преустановява присъственият образователен процес от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително. На територията на Р България се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използването на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Организация на учебния ден при ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/:

Час 1: 08.00 – 08.30
Час 2: 08.40 – 09.10
Час 3: 09.20 – 09.50
Час 4: 10.10 – 10.40
Час 5: 10.50 – 11.20
Час 6: 11.30 – 12.00
Час 7: 12.05 – 12.35
Час 8: 12.40 – 13.10 /вместо Час 0/

САМО на 29.10.2020 г. ОЕСР ще се проведе втора смяна, както следва:

Час 0: 12.45 – 13.15
Час 1: 13.30 – 14.00
Час 2: 14.10 – 14.40
Час 3: 14.50 – 15.20
Час 4: 15.40 – 16.10
Час 5: 16.20 – 16.50
Час 6: 17.00 – 17.30
Час 7: 17.35 – 18.05

Comments are closed.