Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстанови присъственото обучение за учениците от VIII до XII клас от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. :
1. От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII и XII клас;
2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от X и XI клас;
3. От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас.

Обучението на учениците за периода от 04.02 2021г. до 17.03.2021г. присъствено и от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ще се провежда първа смяна при следната организация на учебния ден:

Присъствено обучение:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 7:30 8:10 8:10 – 8:20
2 8:20 9:00 9:00 – 9:10
3 9:10 9:50 9:50 – 10:10
4 10:10 10:50 10:50 – 11:00
5 11:00 11:40 11:40 – 11:50
6 11:50 12:30 12:30 – 12:35
7 12:35 13:15 13:15 – 13:20
8 13:20 14:00

ОРЕС:

Пореден час Начало на часа Край на часа Междучасие
1 7:35 8:10 8:10 – 8:25
2 8:25 9:00 9:00 – 9:15
3 9:15 9:50 9:50 – 10:15
4 10:15 10:50 10:50 – 11:05
5 11:05 11:40 11:40 – 11:55
6 11:55 12:30 12:30 – 12:40
7 12:40 13:15 13:15 – 13:25
8 13:25 14:00
Administrator

Comments are closed.