Свободни работни места

ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна обявява свободни работни места:

 

  1. 1. УЧИТЕЛ ПО АЕ  – 1 място

      – по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

– от 02.07.2021 год. до 07.07.2021 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 08.07.2021 год. от 10,00 часа.

 

  1. 2. УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ – 1 място

– по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

– от 02.07.2021 год. до 07.07.2021 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 08.07.2021 год. от 13,00 часа.

 

  1. УЧИТЕЛ ПО НЕ – 1 място

        – по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

– от 02.07.2021 год. до 07.07.2021 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 08.07.2021 год. от 11,00 часа.

 

  1. УЧИТЕЛ ПО ФВС – 1 място

      – по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

– от 02.07.2021 год. до 07.07.2021 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 08.07.2021 год. от 14,00 часа.

 

  1. ОБЩ РАБОТНИК – 1 място

    – по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

– от 02.07.2021 год. до 07.07.2021 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 08.07.2021 год. от 15,00 часа.