Свободни работни места

 График за провеждане на събеседване

за обявени свободни работни места:

       Дата: 08.07.202г.

  1. 9:00 – 10:00 – Български език и литература;
  2. 10:15 – 10:45 – Френски език и Немски език;
  3. 11:00 – 12:30 – Математика;
  4. 13:15 – 13:30 – Биология и здравно образование;
  5. 13:30 – 15:00 – Физическо възпитание и спорт.

 

               Документи се приемат в канцеларията на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“.