Промяна в седмичното разписание

От 07.01.2019 до 11.01.2019 има промени в стаите по седмичното разписание.

От 14.01.2019 година влиза в сила нова промяна.

 От ръководството

Comments are closed.