Програмата YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study)

Американският съвет за международно образование

(American Councils for International Education – ACIE)

Обявява конкурс за участие в Програмата YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2017/2018 година. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Очаква се да бъдат предоставени 10 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • да са ученици в 9 или 10 клас;
 • да са родени между 1 януари 2000 – 15 юли 2002 (кандидатите с увреждания да са родени между 15 февруари 1999 и 15 юли 2002)
 • да владеят английски език;
 • да имат много добър или отличен успех;
 • да са български граждани;
 • да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Заповядайте, ако отговаряте на горепосочените условия:

Варна

8 октомври 2016

кв. „Чайка“, алея „Акад. Никола Обрешков“, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Регистрация: 9:00 – 11:00 часа

Конкурсът се провежда в 3 кръга:

 1. кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език;
 2. кръг – есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта);
 3. кръг – стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).

При регистрирането и тестирането кандидатите трябва да носят:

 1. лична карта (или паспорт);
 2. ученическа карта;
 3. скорошна паспортна снимка (3 x 4 см);
 4. химикалка.

Какво включва стипендията?

 • Двупосочен самолетен билет (от дома до САЩ и обратно);
 • Месечна стипендия, която ученикът може да използва за лични месечни разходи или за да участва в различни социални дейности.
 • Настаняване в избрано американско приемно семейство;
 • Записване в американско училище;
 • Програма-ориентация, включваща среща, подготвяща учениците и семейство за пътуването и подготовка за връщане в дома /в региона и Вашингтон/;
 • Програмни дейности, организирани и провеждани от местни общности в Америка;
 • Медицинска застраховка.

Не се заплаща такса за кандидатстване по програмата.

За допълнителна и актуализирана информация следете:

http://americancouncilssee.org

http://ac-see.org

или пишете на електронен адрес: sofia@americancouncilssee.org.

Administrator

Comments are closed.