Преводачески конкурс „Трансформации 2020“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Уважаеми ученици,

Информираме ви, че е удължен срокът за участие в V Международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации 2020“ (Рубрики „Проза“ и „Поезия“), организиран от Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Тук можете да намерите прикачения файл, както и линка към пълната информация за условията на конкурса и текстовете на двадесетте езика, които се преподават в нашия факултет: http://www.univt.bg/bul/pages/?zid=3&page=4611

Крайният срок за изпращане на преводите е удължен до 16.05. поради текущото извънредно положение в цялата страна.

 

С пожелания за здраве и успех,

от името на организационния екип

д-р Александър Петров 

Comments are closed.