ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Откриване на учебната 2022/2023 година – 15 септември 2022 година от 13,00 часа.
Всички ученици да бъдат в училище в 12,45 часа с официално униформено облекло.
Съгласно Заповед РД–01– 435/ 09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването
родители няма да се допускат в двора на училище.

Administrator

Comments are closed.