Откриване на учебната 2018/ 2019 година

Откриване на учебната 2018/2019 година – 17 септември 2018 година от 13,30 часа.

Всички ученици да бъдат в училище в 13,15 часа с униформено облекло.

Comments are closed.