Олимпиади

Областният кръг на олимпиадите по:

Лингвистика ще се проведе на 03.02.2024 г. в Първа езикова гимназия от 9.00 часа;
История и цивилизации  ще се проведе на 25.02.2024 г. в ОУ „Цар Симеон“ от
09.00 часа
География и икономика ще се проведе на 17.02.2024 г. в ОУ „Георги Раковски“ от
14.00 часа
Физика ще се проведе на 18.02.2024 г. от 14.00 часа в Трета ПМГ„Академик М.
Попов“;
БЕЛ ще се проведе на 24.02.2024 г. от 09.00 часа в СУЕО „Ал. Пушкин“/ СУ за ХНИ
„Константин Преславски“;
Химия и ООС ще се проведе на 10.02.2024 г. от 14.00 часа в СУ „Св. Климент
Охридски“;
Биология и ЗО ще се проведе на 17.02.2024 г. от 09.00 часа в Трета ПМГ „Академик
М. Попов“;
Философия  ще се проведе на 10.02.2024 г. от 09.00 часа в СУ „Димчо Дебелянов“;

Всички ученици, които ще участват, трябва да се явят не по –късно от 40
минути преди обявения час и да носят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО документ за
самоличност (ученическа лична карта).

На всички участници пожелаваме успех!

Administrator

Comments are closed.