Общинският кръг на олимпиадите по:

Лингвистика ще се проведе на 06.01.2024 г (събота). от 9.00 часа;

История и цивилизации  ще се проведе на 08.01.2024 г. (понеделник) от 09.30 часа в стаи 205 и 206;
География и икономика ще се проведе на 10.01.2024 г. (сряда) от 09.30 часа в стаи 205 и 206;
Физика ще се проведе на 11.01.2024 г. (четвъртък) от 08.30 часа в стая 205;

Немски език и Френски език ще се проведат на 13.01.2024 г. (събота) от 09.00 часа в стаи 102, 103, 104 и 105;
БЕЛ ще се проведе на 14.01.2024 г. (неделя) от 08.30 часа в стаи 101, 102, 103, 104 и 105.
Химия и ООС ще се проведе на 18.01.2024 г. (четвъртък) от 08.30 часа в стаи 205 и 206;
Биология и ЗО ще се проведе на 22.01.2024 г. (понеделник) от 08.30 часа в стаи 205 и 206;

Английски език ще се проведе на 20.01.2024 г. (събота) от 09.00 часа в стаи 101, 102, 103, 104 и 105.
Биология и ЗО ще се проведе на 22.01.2024 г. (понеделник) от 08.30 часа в стаи 205 и 206;

Всички ученици, които ще участват, трябва да се явят не по –късно от 20 минути преди обявения час и да са предали Декларация за информираност и съгласие на учителя по съответния предмет.

Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

Comments are closed.