НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

Областният кръг на Национално многоезично състезание по английски, испански,
италиански, немски, руски и френски език през 2022-2023 учебна година ще се проведе
на 15.10.2022 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна.
Начало на състезанието – 10:00 часа.

Учениците следва да се явят най – късно в 09:30 часа с документ за самоличност в
сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна.
Квесторите да бъдат в 09:00 часа в сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна, а четците
– в 09:30 часа.

Регламент на състезанието

Administrator

Comments are closed.