Национални кръгове на олимпиадите за учебната 2019/2020 година

  1. Във връзка със Заповеди № РД 09-1264/ 02.06.2020 г. и № РД 09-1271/ 02.06.2020 г. на Министъра на МОН са променени датите и началния час на Националните кръгове на олимпиадите за учебната 2019/2020 година. „Националният кръг за всяка олимпиада за класираните от региона ученици се провежда на територията на съответния регион“ както следва:

Български език и литература – 28.06.2020 г. , 08.00 ч., СУОЕ „Ал. С. Пушкин“

Английски език – 29.06.2020 г. , 14.00 ч., Първа езикова гимназия

Немски език – 27.06.2020 г. , 14.00 ч., ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Математическа лингвистика – 28.06.2020 г. , 14.00 ч., Първа езикова гимназия

География и икономика – 29.06.2020 г. , 14.00 ч., ОУ „Г. С. Раковски“

Астрономия – 27.06.2020 г. , 14.00 ч., ОУ „Йордан Йовков“

Класираните ученици трябва да се явят в съответното училище не по- късно от 30 минути преди обявения начален час като носят документ за самоличност.

  1. Предвид създалата се ситуация с COVID-19 и изменения график за провеждането на националните кръгове, регламентът на олимпиадата по немски език е променен, като проверката на уменията за устно изразяване отпада и е заменена с писмен изпит.

Форматът на материалите за 8., 9., 10. и 11. клас ще бъде същият както за областен кръг. Форматът на материалите за 12. клас остава непроменен. Виж тук – Изменения в Регламент за организиране и провеждане на олимпиада по немски език през учебната 2019- 2020 година.

Comments are closed.