Национален конкурс „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

2018 г.

 

САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО. 

 

РЕГЛАМЕНТ

 1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.
 2. Изисквания:

2.1. Формат:

 • до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

2.2. Придружаваща информация:

 • трите имена на автора;
 • личен телефон и e-mail за връзка.

2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

 • на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.

2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

 1. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.
 2. Критерии за оценяване:

4.1.Изисквания:

 • тематична свързаност на есето;
 • последователност/логика на изложението;
 • структура: увод – изложение – заключение.

4.2. Език:

 • езиков речник и умение да бъде използван;
 • правопис и пунктуация.
 1. Оценяване:

5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

 1. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:
 • І-ва награда – 400.00 лв.
 • ІІ-ра награда – 300.00 лв.
 • ІІІ-та награда – 200.00 лв.
 • Три поощрителни награди по 50.00 лв
 1. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.

– на сайта www.varnanamladite.com;

– на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;

– на сайта www.azmogaazznam.com.

 

 1. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

 

За контакт и допълнителна информация:

Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“

 

Comments are closed.