Национален конкурс “Живеем в земята на Ботев”

Национален конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев”

ЦЕЛИ:

Да се приобщят участниците в конкурса към делото на революционера Христо Ботев и към дълбоко – хуманното му творчество. Силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието, да помага за укрепване духа на патриотизъм и българщина в младото поколение. Конкурсът е посветен на 140–та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие имат всички ученици от V до ХII клас. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения или едно есе. Възможно е участие и в двата раздела.

Участниците в конкурса за написване на стихотворение се разделят в две възрастови групи:

  • I-ва група – от V до VIII клас
  • II-ра група – от IХ до ХII клас

В конкурса за написване на есе има една възрастова група:

  • от VIII до ХII клас

Изисквания към есето – да бъде до 2 /две/ печатни страници.

Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от апликационна форма залепена на гърба на всеки екземпляр:

ИЗТЕГЛИ АПЛИКАЦИОННАТА ФОРМА

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби написани в 3 /три/ екземпляра до 30.04.2016 г. на адрес:

гр.Враца
ул. “Стефанаки Савов” №5, п.к.89
за Националния конкурс
“Живеем в земята на Ботев”         

          В конкурса се допускат творби пристигнали не по-късно от 30 април 2016 г. Пощенското клеймо не важи!

Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват и на награждаването.

За всяка възрастова група и вид литературна творба /есе и стихотворение/ ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, десет поощрения, както и специална награда от МОН и Националния дворец на децата.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Заключителният етап на Националния конкурс за написване на стихотворение и есе “Живеем в земята на Ботев” и награждаването ще се състоят в гр. Враца на 27 и 28 май 2016 г. по време на традиционните Ботеви празници.

Пътните разноски са за сметка на участниците, а една нощувка и дневните се поемат от организаторите.

На заключителния етап във Враца могат да присъстват и ненаградени участници и литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително направят заявка.

За справка и допълнителна информация:

Враца – Център за работа с деца
092/ 62 43 38 – П. Гушанска – директор
092/ 62 62 95 –  Ил. Кръстев – организатор

 

Наградените творби от Националния литературен конкурс “Живеем в земята на Ботев” /27 – 28 май 2016 година/ ще бъдат включени в литературния алманах  “Околчица”, издаван ежегодно по време на Ботеви дни.

 

27 май 2016 година /петък/ до 13:30 часа пристигане на участниците в Център за работа с деца /сградата на бивш Пионерски дом до Съдебната палата/

Comments are closed.