Литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

За четвърта поредна година Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Темата на надпреварата тази година е: Шимон Перес и неговия принос в измеренията на общочовешкия хуманизъм.

Изборът на темата е своеобразен израз на признание, почит и уважение към големия израелски държавник и радетел за мир и разбирателство Шимон Перес, носител на Нобелова награда за мир, познат в цял свят като  последния от великите бащи – основатели на Израел.

Предлагаме шест фрагмента от негови изказвания, които да бъдат основа за размисъл в литературните творби. Младите автори следва да изберат един от тях за мото на есето си.

  1. Истинският свят е това, което ще създадем.
  2. Един лидер не трябва да стои на върха, а да се движи напред. Да се движиш напред не е лесно, а да си на върха е впечатляващо. Но не означава нищо.
  3. Мечтайте за големи неща. Колкото по-голяма е вашата мечта, толкова повече ще постигнете.
  4. Знам, че България преживява икономическа криза, но по-добре такава криза, отколкото исторически срам. Не можем да забравим, че през април 1943 г. българите спасиха евреите, това бе общо усилие на Църквата, гражданите, обикновените хора. Никъде другаде в Европа това не се случи, никой друг не прояви тази смелост, както българите. Моралният избор е най-добрият, с който разполагаме.
  5. Ние /израелската държава/ не произвеждаме часовници, а залагаме на вечността! Ние /евреите/ сме дали на света един важен документ, Десетте Божи заповеди: 172 думи, които са предпоставка за цивилизацията. Това е революция, която дава предимство на морала.
  6. Учим децата си да станат образовани, но преди всичко трябва да им кажем, че е велико нещо да бъдеш честен и смел човек, че е важно от всички житейски възможности да избереш най-мъдрата и онази, която няма да те кара да съжаляваш.

В свободна литературна форма /есе/ учениците трябва да се фокусират върху ресурсите, които съвременния свят предоставя за постигане на общочовешките цели за живот, основан на осмислени исконни ценности. Животът и делото на Шимон Перес дават красноречиви примери за непрекъснатата връзка между история и съвременност, както и за важността на изборите, който прави отделният човек –  за себе си и за обществото. Цитатите, върху които предлагаме да се разсъждава, са своеобразни ключови послания, отправени именно към младите хора.

Според утвърдения регламент, в надпреварата могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас.

Конкурсът стартира на 1 ноември 2016 година.

Учениците от цялата страна могат да изпращат своите  произведения до 10 март 2017 г. на адрес:center.alef@gmail.com или на адрес:  Бургас 8000 пл. Баба Ганка 4 ет. 4. Център Алеф

За да подпомогнe младите творци Център „Алеф” отново помества на сайта си http://alef-bg.org  виртуална библиотека, която представя биографични данни, библиография, речи, слова и интервюта на Шимон Перес, както и други материали, свързани с темата.

Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури с председател Михайлина Павлова- главен редактор на вестник „Еврейски вести” и редактор в БНР и членове: Румен Леонидов – поет и издател на сайта Факел.бг и Асен Йорданов – журналист  и  директор на сайта Бивол.бг.

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на тържествена церемония през пролетта на 2017 г.

Победителят в четвъртото издание на конкурса ще бъде награден с участие в едноседмичен международен семинар за млади лидери в Херцлия, Израел на разноски на организаторите. По традиция първата литературна разработка ще бъде публикувана във водещи български медии. Авторите на творбите, класирали се на второ и трето място ще получат парични премии – 200 и 150 лева. За най-добре представилите се център „Алеф” организира посещение в Бургас и участие в тържествената церемония, и други изненади. В традиция се превръща и вълнуващото пътуване до остров Света Анастасия след церемонията по награждаването.

Център „Алеф” организира ежегодния литературен ученически конкурс, за да накара младите да се фокусират върху ценности, които осмислят човешкия живот, независимо от историческите времеви граници, както и да направят изводите си за бъдещето. В трите издания на конкурса стотици млади хора  писаха за спасяването на българските евреи, участието на евреите във войните редом с българските войни, приносът на творците евреи в културната история на България. С всяка изминала година общественият отзвук от конкурса става все по-голям, разширяват се и географските му граници. Това е видно от публикации в сайта на „Алеф”  http://alef-bg.org/. То ни дава основание да вярваме, че  сме открили правилния път за постигане основната цел на конкурса – да възпитава у младите хора стремеж към човеколюбие, толерантност и справедливост.

Administrator

Comments are closed.