Конкурс на тема „Напишете писмо до Вашето 45-годишно АЗ“

Правила за организиране и провеждане на 45-ия епистоларен конкурс за млади хора – 2016 година

Цел на конкурса

Младите хора да развият уменията си да пишат и да изразяват изящно своите мисли, да възпитават у себе си чувство към писането на писма и да допринасят за засилването на международната дружба – една от важните мисии на ВПС.

Участие

В конкурса могат да участват само млади хора до 15 години.

Международното бюро на ВПС не приема директно писма от училища или частни лица.

Съдържание и формат на съчинението

Съчинението, написано под формата на писмо (с дата и място, обръщение -Уважаеми/Скъпи.., с поздрави в началото и края на писмото и подпис), трябва да съдържа не повече от 1000 думи.

Съчинението трябва стриктно да отговаря на зададената тема. Авторите следва да се въздържат от изтъкването на всякакви политически или религиозни мнения.

Представяне на съчинението

Всеки желаещ, отговарящ на възрастовите условия, трябва да изпрати своето съчинение не по-късно от 31 март 2016 година до „Български пощи“ ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов“ № 1, блок 31, 1700 София, за Иванка Паунова.

Съчинението следва да бъде придружено с писмо, което да съдържа следната информация зя автора:

 • Трите имена, адрес, телефон за връзка;
 • Възраст, пол, дата на раждане;
 • Име на населеното място;
 • Име и адрес на училището, клас;
 • Копие от ученическата карта;

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсът ще бъде организиран и проведен в рамките на цялата страна, като неговото популяризиране ще се реализира чрез:

 • Указания до всички Регионални управления и Областни пощенски станции (ОПС) на “Български лоши“ ЕАД.
 • Връзка на РУ/ОПС с регионалните инспекторати на МОН.
 • Публикуване на информация в интернет страницата на „Български пощи” ЕАД.
 • Популяризиране на конкурса чрез национални и регионални печатни и електронни медии, както и чрез други комуникационни канали.

Оценка и награди

Национално ниво

Оценката на получените съчинения ще се извърши от комисия, назначена със Заповед на главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД. След прочитане на всички получени съчинения, комисията ще класира три от тях съответно на първо, второ и трето място (при наличието на по-голям брой послания с високи литературни качества може да се определят две втори и две трети места) и ще определи три съчинения за поощрителна награда Победителите ще бъдат наградени с грамоти и книги.

Съчинението, спечелило първа награда ще бъде изпратено до Международното бюро на Всемирния пощенски съюз за участие в световния епистоларен конкурс, организиран от ЮНЕСКО със съдействието на ВПС.

До оценка ще бъдат допускани съчинения, които отговарят на поставените условия, а именно:

 • Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема
 • Авторът на съчинението да бъде на определената възраст.
 • Съчинението да съдържа не повече от 1000 думи.
 • Придружителното писмо, с което е изпратено съчинението, да съдържа изискваната информация.

Националните отличия ще бъдат връчени в навечерието на 9 октомври, отбелязван като Световен ден на пощата.

Съчинението, получило първа награда, ще бъде публикувано н интернет страницата на “Български пощи” ЕАД и ще се популяризира чрез различни медийни канали.

Международно ниво

Съчинението, изпратено до Всемирния пощенски съюз, ще се състезава със съчиненията – национални победители от другите страни, членки на Съюза. Международно жури, включващо представители на Всемирния пощенски съюз и на ЮНЕСКО, ще излъчи трима международни победители, които ще получат медали от ВПС (златен, сребърен н бронзов) и други награди.

Comments are closed.