Конкурс за ученици пo превeнция на наркотичните вещества

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

БЛАГОЕВГРАД

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 19 ГОДИНИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ

2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

8-12 клас:

 • разказ;
 • есе;
 • стихотворение;
 • рисунка;
 • постер;
 • мултимедийна презентация.

Пояснение:

В тази тема и в двете възрастови групи учениците имат право да избират дали да творят в посока независимият от наркотици човек и това какво причинява дрогата на личността, или да представят личности и събития, които спомагат за освобождението на нашия край и България като цяло.

Изисквания:

 • относно разказа и есето – няма ограничения в обема, с предимство са творбите с изразено собствено мнение на автора:
 • относно рисунката – авторът да бъде само един, няма ограничение в размерите и използваните техники и материали;
 • относно постера – няма ограничение в размерите, използваните техники и материали;
 • относно стихотворението – няма ограничения в обема;
 • относно презентацията – да бъде записана на CD (една презентация на 1 диск) и отпред на диска да е написано заглавието на презентацията, пълните имена на автора, клас, училище, град;

всички произведения да съдържат трите имена на автора, клас, училище (името на школата,кръжока и т.н.), град, учител – ръководител, телефон за връзка с ръководителя.

 Cpoк за подаване на творбите – 12.03.2018r. Телефон за връзка: 073183 07 ll Сайт на ОбСНВ Благоевград – www.neumirai.org

Comments are closed.