Изпращане Випуск 2020

Обръщение на Директора на гимназията към 12 клас тук
Поздрав към завършващите от випуск 11 клас тук
„Скъпа Пета“ – обръщение от Випуск 2020 тук
Музикален поздрав от дванадесетокласници тук
Поздрав към дванадесетокласниците от техните класни ръководители тук