Изпитите на ученици от 12 клас

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Изпитите на ученици от 12 клас ще се проведат, както следва:

 

Изпити за промяна на оценка:

I. Български език и литература, 11 клас, на 16.05.2018 г., начало на изпита – 14.30 часа,

стая 308.

ІІ. Немски език ( I ЧЕ), 9 клас, на 16.05.2018 г., начало на изпита – писмен 14.30 часа,

устен 17.45 часа,  стая 308.

ІII.  Химия и ООС, 10 клас, на 16.05.2017 г., начало на изпита – 14.30 часа, стая 308

IV. Биология, 10 клас, на 17.05.2018 г., начало на изпита – 10.30 часа, стая 206.

 

Поправителен изпит:

Български език и литература , 12 клас, на 16.05.2018 г., начало на изпита – 14.30 часа,

стая 308.

Всички ученици, които ще се явяват на изпити трябва да се явят 15 минути преди обявения час във фоайето на Гимназията.

 

                                                                                                                     От      Ръководството

 

 

Administrator

Comments are closed.