Ученически съвет

ОБЩОУЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

Ученическият съвет в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна (УС) е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот.

В състава на УС за учебната 2021-2022г са 34 ученици, представлители всички паралелки в гимназията. За председател на УС е избрана ученичка от 10в клас.

 

Устав на общоучилищния ученически съвет PDF Изтегли