Униформено облекло

Униформено облекло

 

Фирма „Виктория Уникат“ ще изработва новите униформени облекла на ученините от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ от учебната 2023/2024 год.

 

 

Дизайн на униформено облекло                                         Дизайн на униформено облеко

от учебната 2023/2024 година                                             до учебната 2022/2023 година

 

 

 

 

Адрес:                                                                 Телефон:                                 E – mail:

Офис: ул. „Шипка“ № 18, ет. 1, офис 104              052 / 61 70 20             office@victoriaunique.com

              Магазин: ул. „Фредерик Шопен“ № 14