Стипендии

Напомняме, че съгласно ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за получаване на стипендии срокът за подаване на заявления е до 17.11.2023 г.

Заявленията се подават чрез класния ръководител.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование за втори учебен срок на учебната 2023/2024 година PDF
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование PDF
Приложение 1 (Заявление-декларация) PDF

Ако отговаряш на условията за получаване на стипендия, изтегли, принтирай и попълни заявлението-декларация (Приложение 1 към Вътрешните правила)!

Стипендиите се изплащат безкасово по открити банкови сметки в Банна ДСК.

Отговарящите на условията за отпускане на стипендия следва да представят в отдел „Счетоводство“ данни за банковата си сметка.

ВАЖНО: Всички ученици, които получават стипендии, трябва да представят в отдел „Счетоводство“ данни за новите си банкови към Банна ДСК!