Стипендии

Напомняме, че съгласно ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за получаване на стипендии срокът за подаване на заявления е до 30.09.2021г.

Заявленията се подават чрез класния ръководител.

 

КОМИСИЯ „ФУЛБРАЙТ“: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUNDS

Конкурсът е за ученици в 11 клас, краен срок – 3 януари 2021

Подробна информация и документи за участие в конкурса ще намерите тук: http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено средно образование PDF
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование PDF
Приложение 1 (Заявление-декларация) PDF

Ако отговаряш на условията за получаване на стипендия, изтегли, принтирай и попълни заявлението-декларация (Приложение 1 към Вътрешните правила)!

Стипендиите се изплащат безкасово по открити банкови сметки в Банна ДСК.

Отговарящите на условията за отпускане на стипендия следва да представят в отдел „Счетоводство“ данни за банковата си сметка.

ВАЖНО: Всички ученици, които получават стипендии, трябва да представят в отдел „Счетоводство“ данни за новите си банкови към Банна ДСК!