Седмично разписание

 

Седмично разписание на класове в сила от 25.09.2023 Прегледай
Разписание на класовете по стаи за понеделник WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за вторник WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за сряда WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за четвъртък WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за петък WORD Прегледай

 

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ

Първа смяна
 1. 07:30 – 08:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 08:20 – 09:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 09:10 – 09:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 10:10 – 10:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 11:00 – 11:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 11:50 – 12:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 12:35 – 13:15, следван от малко междучасие 5 минути
 8. 13:20 – 14:00

 

 

Втора смяна

      0. 12:40 – 13:20, следван от малко междучасие 10 минути

 1. 13:30 – 14:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 14:20 – 15:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 15:10 – 15:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 16:10 – 16:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 17:00 – 17:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 17:50 – 18:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 18:35 – 19:15