Седмично разписание

Седмично разписание на класовете за втори срок на учебната 2019/2020 в сила от 06.02 PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове в сила от 11.03.2020 PDF Прегледай

 

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ

 

 

Първа смяна
 1. 07:30 – 08:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 08:20 – 09:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 09:10 – 09:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 10:10 – 10:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 11:00 – 11:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 11:50 – 12:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 12:35 – 13:15

 

 

Втора смяна
 1. 13:30 – 14:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 14:20 – 15:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 15:10 – 15:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 16:10 – 16:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 17:00 – 17:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 17:50 – 18:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 18:35 – 19:15