Седмично разписание

Седмично разписание на класове в сила от 07.02.2022 PDF Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 16.09.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 6.12.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 7.12.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 8.12.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 9.12.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 10.12.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 16.12.2021 и 17.12.2021 WORD Прегледай
Разписание на класовете по стаи за 18.12.2021 WORD Прегледай

 

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ

Първа смяна
 1. 07:30 – 08:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 08:20 – 09:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 09:10 – 09:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 10:10 – 10:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 11:00 – 11:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 11:50 – 12:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 12:35 – 13:15, следван от малко междучасие 5 минути
 8. 13:20 – 14:00

 

 

Втора смяна

      0. 12:40 – 13:20, следван от малко междучасие 10 минути

 1. 13:30 – 14:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 14:20 – 15:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 15:10 – 15:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 16:10 – 16:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 17:00 – 17:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 17:50 – 18:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 18:35 – 19:15