Олимпиади, конкурси и състезания

ОЛИМПИАДИ

Български език и литература
На 06.02.2021 г. /събота/ от 08.30 ч. ще се проведе общинският кръг на Националната олимпиада по Български език и литература в училище.
Всички ученици, които участват, трябва да се явят в училище не по- късно от 08.10 ч., със защитни маски за лице.
Чужди езици
На 07.02.2021 г. /неделя/ от 14.00 ч. ще се проведе областният кръг на Националната олимпиада по Английски език в Първа езикова гимназия, гр. Варна.
Всички ученици, които участват, трябва да се явят в училището – домакин не по- късно от 13.30 ч., със защитни маски за лице и задължително да носят документ за самоличност –ученическа или лична карта.

 

ОЛИМПИАДА НЕ
Общинският кръг на олимпиадата по Немски език ще се проведе на 30.01.2021 г. – онлайн.Начален час: 09.00 часа.Всички ученици, които ще вземат участие, трябва предварително да са изпратили /попълнена и подписана/ предоставената им „Декларация за информираност и съгласие“. Учениците трябва да влязат в указаните класни стаи най- късно до 08.45 часа.
Математика и информационни технологии

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе присъствено – на 16.01.2021 г.,  от 09.00 часа, учениците трябва да са в училище в 08.30 часа.

Олимпиадата по АЕ ще се проведе онлайн на 17.01.2021 г., от 09.00 часа.

 

За целта всеки желаещ трябва да попълни „Декларация за информираност и съгласие“. Декларацията може да се изтегли от тук.

Декларацията трябва да е подписана от ученика и родителя. След като е попълнена и подписана, декларацията трябва да се сканира или снеме и предаде/изпрати на учителя по съответния предмет.

 

За всяка олимпиада ще се прави инструктаж 30 минути преди началото ѝ.

 

Природни науки и екология
Хуманитарни науки и гражданско образование
Спорт и изкуства

КОНКУРСИ

Трети национален форум за публични ученически изказвания „Словото“
Покана за конкурса – тук
Регламент – тук
ХIX Национална конференция по литература, история и философия на тема: „Битие и време“
Регламент – тук
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
„ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ”
Покана за конкурса – тук
Формуляр за кандидатстване – тук
Младежки иновации на WWF България Panda Labs
Регламент тук
Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“ – Стара Загора
Регламент тук
ННационален конкурс „Млади таланти“
Регламент тук
Национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации“
Регламент тук
XXIII Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“
Регламент тук
ЕДИНАДЕСЕТИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА ЖИВОТА И ДЕЛОТО НА СТОЙЛ ВОЙВОДА ПО ПОВОД 145 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА МУ
Регламент тук
Национален ученически конкурс „Космосът и ние“
Регламент тук
Конкурс за художествена творба на тема „Да се опълчиш срещу разбираемото“
Регламент тук
Преводачески конкурс „Трансформации 2021“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Регламент тук
Национален ученически конкурс „Зелена планета 2021“
Регламент тук
VI КОНКУРС ПО ПРЕВОД ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ
„ТРАНСФОРМАЦИИ 2021“
(Рубрики „Проза“ и „Поезия“)
Регламент тук

Линк към пълната информация за условията на конкурса

Средношколски конкурс за поезия „Възкресения 2021“
Регламент тук
Национален конкурс „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“
Регламент тук
Национален ученически конкурс „Бяло и червено“ 2021
Регламент тук
Национален литературен ученически конкурс
Регламент тук
Национален конкурс „България в картини и слово“
Регламент тук
Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“
Регламент тук
Национален конкурс за поезия {…и мисля аз, че ти си Тя!} (Обичам те – Пейо К. Яворов – 25.03.2021г.)
Регламент тук
Национален конкурс за ученическо есе(за ученици от 12-ти клас)
Регламент тук
Национален конкурс за изследователски проект“Места и памет“
Регламентът е публикуван на официалната страница на МОН тук
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“
Регламент тук
Литературен конкурс на тема #сМАРТистории
Регламент тук
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (16.04.2021 г.)

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Обща теория на икономиката“ имат удоволствието да поканят учениците от 12 клас на Вашето училище да вземат участие в организирания

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ (16.04.2021 г.)
на тема

„КАК ВИЖДАМ МОЯТА КАРИЕРА В БЪЛГАРИЯ КАТО ДИПЛОМИРАН ИКОНОМИСТ?“

Условия на конкурса

· конкурсът е неприсъствен (по електронен път);

· участието на учениците е самостоятелно;

· участие в конкурса могат да вземат ученици само от 12 клас;

· всеки ученик може да участва само с едно есе;

· няма ограничение за броя участници от едно училище.

Изисквания за оформяне на есето

· до 5 страници;

· формат: Page Size – А4, Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm; Font – Times New Roman, Size – 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5;

· използване на прикачения макет на есе с включени данни за регистрация на участника.

Краен срок за изпращане на есетата на Вашите ученици до 16 април 2021 г. (петък) на електронна поща edu.marketing@uni-svishtov.bg

В полето Subject следва да се изпишат на латиница – Ese_OTI-име, фамилия-населено място (например Ese_OTI-Todor Petrov-Svishtov) и да се прикачи файлът с есето.

От сайта на Стопанска академия може да бъде изтеглен МАКЕТА НА ЕСЕТО, на този линк: https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/kak-vizhdam-moyata-kariera-v-bulgaria-kato-diplomiran-ikonomist

Ученически конкурс „Философски филмов фестивал“

Българско философско общество организира Философски филмов фестивал.

1. Конкурсът се организира, за да насърчи философстване чрез използване възможностите
на филмовото изкуство.
Регламент и повече информация – тук

Девети Национален Конкурс „Път към славата“- 2021

Здравейте скъпи участници, партньори, колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим че Деветият Национален Конкурс „Път към славата“ ще се проведе през месец март 2021 г. Това наложи интересната и динамична обстановка в страната.

Конкурсът за четвърта поредна година е включен в П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ със стипендии в IVта възрастова група (14-18 години)

Изпращаме приложен регламента, като очакваме вашите заявки до 10.02.2020 г.
Онлайн записване на: http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=5674

Национален конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“
Цели: Да се приобщят участниците в конкурса към делото на революционера Христо Ботев и към дълбоко-хуманното му творчество. Силата, с която Ботев присъства в националния пантеон на безсмъртието да помага за укрепване на духа на патриотизъм и българщина в младото поколение. Конкурсът е посветен на 145-та годишнина от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета.Регламент:Право на участие имат всички ученици от IV до XII клас.
Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения и/или едно есе.
Възможно е участие и в двата раздела.
Участниците в конкурса за написване на стихотворение и есе се разделят в две възрастови групи:
I-ва група – от IV до VII клас включително
II-ра група – от VIII до XII клас включително
Изисквания към есето – да бъде до 2 /две/ печатни страници. Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено от апликационна форма към всеки екземпляр:

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

за участие в конкурса“Живеем в земята на Ботев“

Име, презиме, фамилия на участника:…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Населено място:………………………………………………………………………………………………………………….

Училище/друга институция:……………………………………………………………………………………………….

Клас:……………………………….

Възраст:…………………………..

Адрес:…………………………………………………………………………………………..

Е-поща:………………………………………………………………………………………..

Телефон за връзка:……………………………………………………………………….

Преподавател:………………………………………………………………………………

Телефон за връзка:………………………………………………………………………..

Е-поща:…………………………………………………………………………………………

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби на е-поща:crd_vratza@abv.bg

или написани в 3/три/ екземпляра до 30.04.2021 г. на адрес:

ЦПЛР „Център за работа с деца“ за Националния конкурс „Живеем в страната на Ботев“

ул „Стефанаки Савов“ №5, п.к.89 гр. Враца 3000

В конкурса се допускат творби пристигнали не по-късно от 30 април 2021 г.

Журито ще класира изпратените творби и ще уведоми номинираните автори, които ще присъстват на награждаването.

За всяка възрастова група и вид литературна творба /есе и стихотворение/ ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и специални награди на МОН и Националния дворец на децата.

Ще бъдат връчени и десет поощрения общо в двете категории.

В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива изяви и публикувани в Интернет и медии.

За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Заключителният етап на Националния конкурс за написване на стихотворение и есе „Живеем в страната на Ботев“

и награждаването ще се състоят в гр. Враца на 28 май 2021 г. по време на традиционните Ботеви празници.

Пътните разноски са за сметка на участниците, а една нощувка, закуска и вечеря на наградените участници(без поощренията) се поемат от организаторите.

На заключителния етап във Враца могат да присъстват и ненаградени участници и литературни клубове, като поемат изцяло разходите си и предварително направят заявка.

За справка и допълнителна информация :

Враца – ЦПЛР „Център за работа с деца“

094 62 43 38 – Лилия Стоева – Директор
094 62 62 95 – Илко Кръстев – организатор

facebook: Национален литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“

Личните данни на участниците в Националния литературен конкурс “ Живеем в земята на Ботев“ ще бътад обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни във връзка с употребата и прилагането на Регламент(ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относто защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с вътрешните правила на ЦПЛР „Център за работа с деца“.

Уведомяваме Ви, че трите имена, класа и населеното място на класираните ученици ще бъдат публикувани на фейсбук-страницата на конкурса, както и че снимки или видеозаписи, включващи участници в официалната церемония по награждаването на отличените автори, могат да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронните и печатните медии.

Конкурс за лого на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер обявява конкурс за създаване на графичен знак (лого) на Института.

Обръщаме се към Вас с предложение и покана към Вашите възпитаници за включване в конкурса, който стартира на 16. 12.2020 г. и е с прием на предложения до 31. 01. 2021 г.

Пълната информация, може да разгледате в сайта на Института: https://bit.ly/3r4fNPX

ИИСТТ e основно звено на Университета за национално и световно стопанство за научноизследователска дейност, обучение и професионална подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост.

ИИСТТ провежда обучения по интелектуална собственост, подходящи за завършилите училища по изкуства, езикови гимназии, такива, с технически и с икономически профил, с профил информационни и телекомуникационни технологии, със социална и с правна насоченост, както и с административен или мениджърски профил.

Надяваме се Вашите ученици да са наши бъдещи студенти, а някой от тях да бъде и горд автор на логото на Института!

С уважение:

Екип
Институт по интелектуална собственост
и технологичен трансфер

Конкурс на тема „Моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия“
Конкурс на тема „Моите 100 лева в условията на пазарна икономика и световна пандемия“ – регламент
Конкурс на тема „Посланик за един ден 2021“
Скъпи приятели,
Инициативата „Посланик за един ден 2021“, стартира официално! За четвърта поредна година този конкурс ще позволи на млади български момичета на възраст между 14-18 години да работят с посланик в България. Тази година темата е „Издръжливост, възстановяване и възобновяване“ и, за да участвате, трябва да изпратите своето есе до 21 януари 2021 г. За да научите повече и да кандидатствате, посетете: www.ambassadorforaday.com“

СЪСТЕЗАНИЯ

Протокол за резултатите от областен кръг на Многоезично национално състезание
Протокол тук
Ученическо състезание
Регламент тук
Национално състезание по компютърни мрежи
Регламент тук
Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“
Регламент тук
XIII НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ
Регламент – тук
Документация на проекта – тук
Декларация за участие – тук
Заявление на присъствие на официалната вечеря – тук
Критерии за оценяване – тук
Състезание за млади програмисти „Алгоритмика“
Информация за събитието – тук
Плакат на състезанието – тук