Изпитни сесии за 2019-2020 учебна година

Изпитни сесии за 2019-2020 учебна година

 

  1. I сесия – до две седмици преди приключване на първи учебен срок – изпити за оформяне на срочна оценка за учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на срочна или годишна оценка за учениците от индивидуална и самостоятелна форма на обучение
  2. II сесия – до две седмици преди приключване на втори учебен срок – изпити за оформяне на годишна оценка за учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на срочна или годишна оценка за учениците от индивидуална и самостоятелна форма на обучение
  3. Редовни поправителни сесии: до две седмици след приключване на учебните занятия в края на учебната година и до две седмици преди началото на 2019-2020 учебната година.                                            Редовни поправителни сесии за учениците от ХII клас: до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на 2019-2020 учебната година.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  1. БЕЛ –  на 31.08.2020 г. начало на изпита 09.00 часа, стая 101

            Училищна комисия по организиране на изпита:

Светла Хараламбова  – старши учител

Йолина Георгиева   – старши учител

 

  1. География и икономика на 31.08.2020 г., начало на изпита – 00 ч., стая 102

Училищна комисия по организиране на изпита:

Юлияна Раева – старши учител

Красимира Атанасова  – старши учител

 

 

 

Учениците, които ще се явяват на поправителни изпити, трябва да са 20 минути преди началото на изпита във фоайето на гимназията.

 

                                                                                                Ръководството