За изтегляне

 

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа PDF
Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет PDF
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение PDF
Списък с учебниците за 2024/2025 г.  PDF
Книги за летен прочит – 8 клас PDF
Изпити – СФО – график януари 2022/23 PDF
График за провеждане на консултации PDF
График за провеждане на класни и контролни 2023-2024 – I срок PDF
График за провеждане на класни и контролни 2023-2024 – II срок PDF
График за провеждане на 2-ри час на класа PDF
ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие PDF
Декларация за здравно осигуряване – попълва се от всички ученици в 11 клас PDF
Заявление за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ за учебната 2023/2024 година PDF
Инструктаж за безопасност за учениците (модул „Туризъм“) PDF
Заявление за непрофилиран ЗИП (за учениците, които завършват 11 клас) PDF
Заявление за прoфилиращи предмети (за ученици, които завършват 10 клас) WORD
Заявление за 8 клас – ИУЧ и допълнителен час по ФВС WORD
Заявление за 9 клас – ИУЧ, ФУЧ и допълнителен час по ФВС WORD
Заявление за 10 клас – ИУЧ, ФУЧ и допълнителен час по ФВС WORD
Заявление за 11 клас – ФУЧ и допълнителен час по ФВС WORD
Заявление за промяна на оценката (за 12 клас) PDF
Заявление за DSD (за 9 клас) PDF
Заявление за ДЗИ (за 12 клас) PDF
Образец на заявление от ученик (универсален) PDF
Образец на заявление от родител (универсален) PDF
Образец на заявление за удостоверение за детски надбавки PDF
Образец на заявление за справка за оценки и хорариума от учебните часове PDF
Образец на заявление за завършен клас PDF
Образец на заявление за издаване на оригинал или дубликат на удостоверение, свидетелство, диплома PDF
Образец на заявление от родител за отсъствия на ученик с разрешение на директора до 7 дни PDF
Образец на заявление от родител за издаване на служебна бележка PDF