Електронни уроци

„Експериментално доказване на хранителни вещества“ – практическа работа с ученици,

изучаващи биология на немски език

клип