Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

 • 30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
 • 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
 • 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
 • 08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 • 11.05.2019 г. – Празник на гимназията
 • 19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
 • 21.05.2021 г. – втори ДЗИ
 • 25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

 • 04.02.2021 г. – I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)