Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I – XII клас
05.02.2020 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

11.05.2019 г. – Празник на гимназията

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г.– НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – за I – XII клас

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)