Библиотека

Библиотеката работи при спазване на утвърдените училищни правила и мерки за провеждане на учебен процес и работа в  ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, публикувани в раздел „Документи“ / “Училищна документация“.

Работно време:

Първа смяна – от 07.00 до 15.30 ч.

Втора смяна – от 11.00 до 19.30 ч.

 

Лице за контакт:

Красимира Добрева – e-mail: kr.dobreva@5eg.org

 

Правилник за дейността на училищната библиотека

 

Електронно четими учебници

 

ИК „Анубис“  www.anubis.bg
издателство „Булвест 2000“
www.bulvest.com
издателство „Клет България“ www.klett.bg