Контакти

Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна


Директор: ГАЛИНА ГЕРМАНОВА

Телефон / факс: +359 52 30 23 73

E-mail: direktor@5eg.org

Секретар:

Телефон: +359 52 30 23 76

E-mail: sekretar@5eg.org

Заместник-директори по учебната дейност:

Телефон: +359 52 30 23 61

E-mail: i.stoyanova@5eg.org , e.eneva@5eg.org

Заместник-директор по административно-стопанска дейност:

Телефон: +359 52 30 23 48

E-mail: j.qnkova@5eg.org

Главен счетоводител:

Телефон: +359 52 30 33 67

E-mail: schetovodstvo@5eg.org

Служител човешки ресурси:

Телефон: +359 52 30 33 67

E-mail: zats@5eg.org

Институционална поща:

E-mail: info-400043@edu.mon.bg