Колектив

ДИРЕКТОР

Галина Германова

Заместник-директори по учебната дейност
Ива Стоянова

Емилия Владова

Email ► e.eneva@5eg.org
Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Милена Димова

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

Български език и литература
Ваньо Иванов

Йорданка Маринова

Email ► io.marinova@5eg.org
Елка Чунгарова-Станчева

Радослава Вълева

Email ► r.valeva@5eg.org
Красимира Атанасова

Юлияна Раева

Галина Шалаверова

Email ► g.shalaverova@5eg.org
Английски език
Данела Димитрова

Деница Христова

Ганка Петрова

Златина Караджанова

Маргарита Велева

Цецка Тодорова

Даниела Рангелова

Пламена Радева

Ивелина Божанова

Немски език
Дора Лазарова

Диана Пенчева

Диана Грънчарова

Евгения Недялкова

Емилия Владова

Email ► e.eneva@5eg.org
Марианна Мутафова-Панайотова

Цветанка Димова

Вяра Панкова

Email ► v.pankova@5eg.org
Нериман Хасанова

Email ► n.hasanova@5eg.org
Френски език
Галина Германова

Антоанета Чебаева

Маргарита Панчева

Мирослав Станчев

Румяна Щъркова

Тереза Севова

Математика
Диана Чалканова

Нина Шуман

Елена Димитрова

Светлана Иванова

Радка Добрева

Димитър Николов

Физика и астрономия
Димитричка Йорданова

Илиан Николов

Химия и опазване на околната среда
Румяна Димитрова

Румяна Славова

Биология и здравно образование
Илина Илиева

Нели Дечева

Email ► n.decheva@5eg.org
История и цивилизация
Ива Стоянова

Румяна Тултукова

Петранка Костадинова

Христина Христова

Светлана Андреева

География и икономика
Йолина Гълъбова

Светла Хараламбова

Светлана Андреева

Философия
Румяна Тултукова

Соня Митева

Дарина Радомирова

Информационни технологии
Ивайло Иванов

Email ► i.ivanov@5eg.org
Виолета Бояджиева

Снежана Димитрова

Email ► sn.dimitrova@5eg.org
Физическо възпитание и спорт
Калинка Георгиева

Милена Язмаджиян

Email ► m.yazmadzhiyan@5eg.org
Павел Дюлгерски

Email ► p.dyulgerski@5eg.org
Теодора Манолова

Изобразително изкуство
Диляна Иванова

Email ► d.ivanova@5eg.org
Музика
Велизар Атанасов

Email ► v.atanasov@5eg.org
Ръководител на направление ИКТ
Ивайло Иванов

Училищен психолог
Дарина Маркова

Педагогически съветник
Лина Кръстева

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Главен счетоводител
Марияна Мадоян

Служител човешки ресурси
Иванка Фетваджиева

Email ► zats@5eg.org
Технически секретар
Милена Маринова

Домакин
Мариана Пенчева

Email ► domakin@5eg.org
Библиотекар
Красимира Добрева

Email ► kr.dobreva@5eg.org

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Електротехник, поддръжка на сгради
Генчо Петров
Общ работник
Едуард Колев
Чистачи/хигиенисти
Николета Неделчева
Камелия Петрова
Маргарита Маринова
Станка Русева
Ваня Богданова
Светлана Кънева
Портиер
Славчо Иванов
Огняр
Петър Василев