Записване на ученици след VII клас (второ класиране)

Записване на ученици след VII клас за учебната 2016/2017 година –
Втори етап на класиране

Работно време:

05.07.2016 г. – 8.30 – 12.30 часа / 13.00 – 17.00 часа

06.07.2016 г. – 8.30 – 12.30 часа / 13.00 – 17.00 часа

07.07.2016 г. – 8.30 – 12.30 часа / 13.00 – 17.00 часа

Необходими документи при записване:

  1. Заявление до директора (получава се на място)
  2. Оригинал на удостоверението за завършен VII клас
  3. Удостоверение за преместване

Comments are closed.